top of page

Gražiausių metų knygų 2020 / 2021 ekspozicija

2022 m. Vilniaus knygų mugės tema “Vaizdas kaip tekstas” pasufleravo kryptį metų gražiausių knygų ekspozicijos koncepcijai. Per pojūtį, patirtį pasakojamas parodos architektūros naratyvas. Kiekvienai knygai dedikuojamas individualus postamentas, kuris nulipdytas papier mache technika. Čia žaidžiama formos ir turinio santykiu. Statiška knygos forma komponuojama ant dinamiškos, reljefiškos postamento formos. Akcentuojamas erdvinio ir plokštuminio vizualinio turinio santykis.

Lankytojas kviečiamas į ritmiškai apstatytą erdvę surasti savo individualų ryšį su kiekviena knyga. Ekspozicijos medžiagiškumas tiesiogiai atliepia eksponatų medžiagiškumui - naudojama ta pati medžiaga - popierius. Postamentams panaudota daugiau nei 0,5 tonos surinkto kartono. Kartono krūvos per dvi savaites MOA studijai bendradarbiaujant su Vilniaus dailės akademijos interjero dizaino II kurso studentais virto 42 postamentais 42 gražiausioms knygoms.

Vaizdas kaip tekstas

Knygų mugės tema “Vaizdas kaip tekstas” pasufleravo kryptį metų gražiausių knygų ekspozicijos koncepcijai. Per pojūtį, patirtį pasakojamas paro- dos architektūros naratyvas. Kiekvienai knygai dedikuojamas individualus postamentas, kuris nulipdytas papier mache technika. Čia žaidžiama formos ir turinio santykiu. Statiška knygos forma komponuojama ant dinamiškos, reljefiškos postamento formos. Akcentuojamas erdvinio ir plokštuminio vizualinio turinio santykis. Ekspozicijos medžiagiškumas tiesiogiai atliepia eksponatų medžiagiškumui - naudojama ta pati medžiaga - popierius. Postamentams panaudota daugiau nei 0,5 tonos surinkto kartono. Kartono krūvos per dvi savaites MOA studijai bendradarbiaujant su Vilniaus dailės akademijos interjero dizaino II kurso studentais virto 42 postamentais 42 gražiausioms knygoms.

vieta:Knygų mugė, Litexpo, Vilnius Lietuva

metai: 2022

autoriai: Miglė Nainytė(architektė), Marcelina Juočerė(architektė),

Karyna Karavaya(architekto asistentė); VDA interjero dizaino katedros II k. studentai

nuotraukos: Rita Raziūnaitė, Miglė Nainytė

stadija: realizuota

klientas: Lietuvos kultūros institutas 

R1-00599-0036.JPG
papier mache postamentai
bottom of page